Projektbeskrivning

Write to Read

projekt läsåret 2011- 2012 i Södertälje

Vad:

Att skriva sig till läsning med stöd av teknik såsom surfplatta och / eller dator som ett komplement till alla andra verktyg vi har omkring oss för att främja språkutvckling, läs- och skrivprocessen.

Syfte:

  1. Att ge möjlighet att arbeta språkutvecklande med ytterligare ett verktyg
  2. Att fokusera på berättande
  3. Att med stöd av talsyntes lyssna till det skrivna ordet
  4. Att höja den fonologiska medvetenheten
  5. Att kunna fokusera på kraften i textskapande och språkutvecklande samtal
  6. Att ge tillfälle för eleverna att dela med sig av sina tankar oavsett hur långt de nått i sin motoriska utveckling
  7. Att utveckla textkompetens – literacyförmågor (se Lindö´s definition)

Mål:

  • Att optimera språkutvecklingen för fler elever än de vi når med traditionell läs- & skrivundervisning.
  • Att föra in teknik tidigt vid skolstarten för att ge tillgång till att utveckla fler framtidskompetenser så som ex informationssökning, samarbete samt att ge möjlighet till att använda modern teknik för att utveckla lärandet.

Att använda datorn och / eller surfplattan som skrivverktyg för att komma nära de texter vi producerar är en växande rörelse i Norden & Europa. Vi övar de förmågor vi behöver för läs- och skrivprocessen, men även andra viktiga framtidskompetenser som att: skriva & språka, samarbeta & samspela, undersöka & upptäcka samt att dela med sig & ta del av kunskaps- och informationsflöde. I det här arbetssättet blir det vidgade textbegreppet tidigt naturligt & texterna kan inom kort bli multimodala.

Idén springer ur Arne Tragetons tankar om att skriva sig till att läsa, om än något omtänkta för våra förhållanden samt för att möta de behov våra elever har i dagens skola och som samhällsmedborgare.

I arbetssättet ingår att eleverna på sikt får god kunskap om medias roll i samhället samt om att vi behöver kunskap för att kunna söka information. Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att tillägna sig olika sorters språk för olika situationer, att använda det språk som situationen kräver.

Nuläge:

I skrivande stund har vi tre skolor som är deltagare i projektet. Projektet kommer att löpa från juni 2011 till december 2012 och vår förhoppning är att vi skall kunna koppla på ett par skolor vid varje terminsstart fram tills dec ´12. Den 11 maj 2011 startade vi projektet i liten skala för att sedan koppla på ett par skolor till. Den 17 juni försåg Pedagogiskt centrum två av projektskolorna med erforderlig teknik. Den tredje skolan försågs på samma sätt med tekniken vid projektets kick off den 9 aug 2011. Den tredje skolan har med en extra lärargrupp från åk 2 i projektet, den gruppen har rektor på skolan själv försett med erforderlig teknik.

De skolor som är utvalda ut att arbeta med är: Fornbackaskolan, Soldalaskolan & Tavestaskolan. Hur är de utvalda? Jag har tittat på demografi, bebyggelse, viljan hos rektorer & pedagoger till att ta in nya metoder i undervisningen, att skolorna har geografisk spridning över kommunen och jag har även sett att Pedagogiskt centrum inte arbetat aktivt med att utveckla IT-stöd från grunden tillsammans med dessa skolor tidigare. Tillägg i texten: Det finns även med en Grundsärskola i projektet, vilken projektledaren stöttar samt skuggar. Stålhamraskolan grundsärklass har redan arbetat med metoden under en period. 

Kraven för att delta i projektet är att alla delar med sig av sina erfarenheter i vårt sociala nätverk Telegepedagogernas ning, att alla läser och diskuterar den litteratur som vi valt ut till projektet, att man deltar vid projektträffarna samt att alla kopplar våra tankar & göranden i projektet till Lgr11 och kursplanerna.

För att stödja processen med att skriva sig till läsning (ASL) har Pedagogiskt centrum köpt in process stöd från Erica Lövgen en av landets ledande person på området.

För pilotskolorna  är det planerat projektdagar med föreläsningar, workshops och studiebesök.  Projektträffar på repspektive pilotskola, bokas mellan skolans WtR-grupp & Ulrika Jonson. Alla träffar vi planerar att ha kommer att finnas i Pedagogiskt centrums googlekalender, som alla kan nå via www.pedagogisktcentrum.com

Skolorna har blivit informerade om att det är klokt att skriva ned var eleverna brukar befinna sig i sin utveckling med traditionell läs- & skrivundervisning, för att jämföra de olika metodernas resultat vid läsårets slut vt 2012. Tanken med att sprida projektet över kommunens olika områden är att se om det finns likheter eller olikheter i hur arbetet med att skriva sig till läsning faller ut. Ev hur de påverkar skolresultaten samt att se om det går att få med fler elever i läsprocessen under det första skolåret, än vid traditionell undervisning.

Litteratur som tillhandahålles av Pedagogiskt centrum:
– Andersson, P. Berg-Svantesson, E. Fast, C. Roland, K. Sköld, M. (2000)
Spökägget att läsa och skriva i förskola och skola. Örebro: Bokförlaget Natur och Kultur
– Bjar & Frylmark (Red.) (2009) Barn läser och skriver – specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

– Lindö, R. (2005) Den meningsfulla språkväven. Lund: Studentlitteratur

– Lövgren, E. (2009) Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer. Stockholm: Bonniers

– Partanen, P. (2009) Från Vygotskji till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning AB

– Skolverket (2011) Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Ödeshög: Skolverket

Litteratur att tillhandahålla av skolenheten:

Ett svar till “Projektbeskrivning

  1. Ping: Utvärdering, del 1 | Write to Read med iPads

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s