Lgr11

Våra kopplingar till läroplanen känns självklara och äger sin centrala plats i vårt projekt. Tekniken får inte ta överhanden över pedagogik och metodval. I projektet kommer vi att diskutera, koppla vårt arbete och beskriva hur vi tänkte när vi valde att påbörja ett projekt med att skriva sig till läsning med iPad: en läs-, skriv- & surfplatta eller en handdator.

Att koppla metod- samt teknikval till de två första kapitlen i Lgr11 känns naturligt för oss.

Skolan ansvarar bland annat för att varje elev ska

▪ kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

▪ kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (sid 13-14)

I avsnittet om ”En likvärdig utbildning” tas genusperspektivet upp, det tar vi fasta på och ger flickor och pojkar samma möjlighet att utveckla sin förmåga med och intresse för teknik såväl som läsakten.

I texten om ”Skolans uppdrag” står det: ”(…) Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett snabbt informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt ganska fakta och förhållanden (…)” (sid 9).

Vidare kan vi gå till nästa stycke: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa, och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (sid 9).

I texten läser vi att eleverna skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer, genom olika skapande verksamheter. I projektet tar vi fasta på skapande i bild, text och form där eleven får möjlighet till att att utveckla förmåga till eget skapande med stöd i metoden ASL.

I texten under ”Varje skolas utveckling” (sid 11) läser vi ”(…) och att nya metoder prövas och utvecklas(…)”.

När vi kommer till ämnet svenska (Lgr11, s. 222) är själva syftet med ämnet att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

 • ”formulera sig i tal och skrift”
 • ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”
 • ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”
 • ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 •  söka information från olika källor och värdera dessa”

I det centrala innehållet för åk 1-3 tar i fasta på:

 • sambandet mellan ljud och bokstav
 • skriva på dator
 • skapande  av texter där ord och bild samspelar
 • språkets struktur: stor och liten bokstav, interpunktion
 • att lyssna och återberätta
 • muntliga presentationer och muntligt berättande
 • bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer
 • texters uppbyggnad, innehåll och budskap
 • texter som kombinerar ord och bild, interaktiva spel och webbtexter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s