Författararkiv: margarethapersson

Att lära sig läsa med stöd av tecken

I mitt arbete som lärare på Fornbacka särskola får jag möjligheten och glädjen att arbeta i en lärande miljö där TSS (tecken som stöd) är en naturlig del av undervisningen. TSS innebär att vi förstärker språket med tecken för att förtydliga för våra elever. Det förenklar för eleverna att lära sig ord och hur språket är uppbyggt så att de själva kan börja  uttrycka sig och kommunicera vad de vill.

Glädjen innebär till exempel att jag fått uppleva när elevs kommunikation/tal kommit igång efter en intensiv period med TSS och visar då också upp läskunskaper som ingen visste fanns. Eller när en grupp av elever från olika klasser uppträder på skolans talangjakt med att teckna till en poplåt som är superinne just nu. Det visar på hur viktigt det är med en fungerande kommunikation och där kan TSS vara ett stort stöd.

Möjligheter till undervisning som innehåller TSS finns hur mycket som helst, och jag tänker att det bara är min fantasi som sätter hinder ibland.

I min klass, som läser enligt särskolans kursplan inriktning träningsskola, använder jag ofta läseböcker som vi skapat själva, och innehåller både text och ritade tecken. Min erfarenhet (absolut inte vetenskapligt belagt) är att många av våra elever först lär sig att känna igen /läsa ordbilder för att senare i utvecklingen kanske kunna dela upp orden i bokstavsljud. Några kanske aldrig når den nivån men då tänker jag att kunna läsa med stöd av tecken också är ett sätt att läsa på. Härligt, och viktigt för självkänslan, att som vuxen till exempel själv kunna läsa en handlingsnota eller med enkla datorprogram kunna skriva ett meddelande. Till vår senaste WTR träff hade jag skrivit ner lite olika dataprogram och appar som jag ofta använder för att skapa undervisningsmaterial och  jag ska försöka lägga en länk till den texten.  Här kommer länken: Tips när man arbetar med TSS.

2013-04-16 07.52.11

De senaste två åren har vi på vår särskola arbetat mer tematiskt kring bokstavs och läsinlärningen. Tematiskt på det sättet att veckans bokstav finns med på många lektioner och ämnen under veckan men också att eleverna arbetar tillsammans med elever och vuxna från andra klasser än sin egen. Det ger dem en möjlighet att kunna generalisera sina kunskaper och få ta del av andra elevers kunskaper.

Veckans bokstav presenteras alltid tillsammans med tecknet och likaså veckans ord. När jag som pedagog säger D så försvinner ljudet ganska snart men jag kan hålla kvar tecknet hur länge som jag vill.  Att teckna innebär också att ett sinne till ,synen, används och jag tänker att elever har olika sätt för inlärning.

Här handlar det om bokstaven D och ord som vi tänkt är lätta och användbara för våra elever, och viktiga tecken att kunna.

2013-04-18 07.46.25

Övningar vi gör kring veckans bokstav delar vi också lätt med tekniken mellan alla våra fyra klasser. Kring veckans ord skapar vi olika övningar på bland annat smartboarden och i appen Bokstavspussel och mailar sedan lätt till varandra. Det underlättar förstås för oss pedagoger men ger också ett bra kunskaps och erfarenhetsutbyte.

2013-04-16 12.27.56

Att ha roligt när man lär sig nya saker är för mig viktigt för jag tänker att det går så mycket lättare då. Den här övningen på smartboarden med snurran har blivit en riktig hit för våra elever. Den går inte att hoppa över den när vi på tisdagar följer upp våra bokstavsuppdrag vi gjort ute i skogen på förmiddagen i våra bokstavsgrupper inne under eftermiddagen. Spännande blir det att se vilken bokstav snurran stannar på när varje elev får trycka och sedan hjälps vi åt att fundera på till vilken bild den passar. Även här blir TSS ett bra sätt att kommunicera på då alla våra elever inte har ett talat språk men ändå kan förmedla sin kunskap.

Margaretha Persson

Synka Bokstavspussel mellan olika iPads

När vi under förra läsåret, i våra två lågstadieklasser på Fornbacka särskola, arbetade tematiskt med bokstavsinlärning använde vi oss ofta av appen Bokstavspussel. Den blev ett viktig del i undervisningen tillsammans med allt annat vi arbetade med.

Att förstå sambandet mellan ljud och bokstav är en viktig del i det centrala innehållet i ämnet svenska och ämnesområdet kommunikation i Lgr 11 för grundsärskolan, men inte alltid så lätt för våra elever. Det är en viktig nöt att knäcka för att kunna förstå hur det skrivna språket fungerar och påbörja läsinlärningen.

I Bokstavspussel skapade vi lätt våra egna dagens ord med bild och text och vi kunde lägga det på individuella nivåer för våra elever. Eftersom vi arbetar med tecken som stöd kopplade vi också vissa ord till en teckenbild från appen Ritade tecken. Att förstå till exempel ordet fin är så mycket lättare med ett ritat tecken än en bild. För vad betyder fin??? Skulle tro att det finns ett svar för varje människa.

När vi hade bestämt vårt arbetssätt med appen började vi att fundera på hur vi skulle kunna dela innehållet mellan våra olika paddor. Tid är ju alltid en bristvara. Men vi tänkte också att det kunde vara viktigt för en del av våra elever att det var samma röst som läste in och ljudade orden, speciellt så här i början av skolgången. Vi hade lite mailkontakt med tillverkaren av appen och då löste sig problemet på ett ”bus” enkelt sätt.

Efter att man har skapat ett eget ord i appen med bild, text och inläsning är det bara att trycka på ordets ikon så att ett litet brev syns i nederkanten. Där kan man sen maila ordet till hur många som helst. När sedan mottagaren öppnar sitt mail syns en liten bild på appen och då är det bara att trycka där för att få meddelandet ”Öppna i Bokstavspussel”. När man tryckt där hoppar ordet med bild och ljud iväg till mottagarens app. Sen är det bara att börja.

Många trycka blev det här i texten men det är så enkelt uppbyggt utan att man själv behöver bifoga något i mailen.

När nu skolan börjar imorgon kommer vi att ta ett kort med iPaden på våra nya elever, stava och läsa in deras namn i Bokstavspussel. En bra och kul start till bokstavsinlärning!

Margaretha P. och Lotta

BOKSTAVSKUL

Att ha kul när man lär sig något nytt eller utvecklar det man redan kan är viktigt. Allt går oftast så mycket lättare då.

När vi på Fornbacka särskola i vintras  fick möjlighet att ingå i projektet ”Att skriva sig till läsning med Ipads” var det nästan så att vi lärare ropade Jippiii (kanske gjorde vi det också) för vi tyckte det var så kul att få ännu en ingångsport till våra elevers läs- och skrivinlärning.

När det nu snart har gått en termin så ropar vi ofta JIPPII när vi tänker på att vi fick den här möjligheten. Ipaden ger ytterligare en möjlighet att individualisera undervisningen och som en av våra lärare säger ” alla mina elever vill arbeta med Ipaden, läs- och skrivinlärningen får jag på köpet”.

I våra fyra grundsärskoleklasser går elever från årskurs ett till sex som läser enligt grundsärskolans kursplan eller med inriktning träningsskola, så vårt arbete har under terminen sett mycket olika ut utifrån hur långt våra elever kommit i sin utveckling.

Våra årskurs 1 till 3 klasser har under hela läsåret arbetat tillsammans med bokstavsinlärning i en tematisk form där vi har försökt att bokstaven finns med i många olika former och i olika ämnen. I de klasserna använder vi också tecken som stöd och att lära sig bokstavstecknet är viktigt då man använder ännu ett sinne till utöver syn och hörsel.

Redan i höstas började vi i de klasserna arbeta med dagens ord/tecken med bild och text. I det arbetet har appen Bokstavspussel varit mycket bra. Den är så lätt att hantera och att skapa egna ord i. Enkelt går det att som lärare lägga in en egen bild och själv ljuda in ordet så att eleven kan arbeta med de ord som är aktuella just nu. Den ökar elevens möjlighet till att förstå sambandet mellan bokstav och ljud då eleven kan lyssna på bokstavsljudet hur många gånger som helst. När eleverna glatt sagt ”det är ju du” har mitt eget motstånd för att höra min röst släppt. Bokstavspusslen går också lätt att maila till varandra, och det har varit en fördel för oss som är två lärare med ett antal paddor. Att som elev få kommentaren SUPERBRA när man fått ihop ordet stärker självkänslan rejält och den vill man höra om och om igen.

Att få till en bokstav med penna är inte alltid så lätt, och även om vi inte släppt pennan helt och hållet, har vi till exempel använt LetterSchool för att öva bokstavsformerna. Där får mina elever ibland välja sin favoritbokstav och det blir inte alltid den jag trott. Kanske beror valet ibland på det roliga i att få se gräsklipparen komma och klippa den nyskapade bokstaven. Men vad gör det när det är kul. Prova får ni se.

Våra äldre elever, som kommit en bit på väg i sin läs och skrivinlärning, har på olika sätt under terminen skapat texter och berättelser på paddorna. I det arbetet har vi använt apparna Skolstil, Pages och Mental note beroende på vad som fungerat bäst för eleven. Jag fascineras fortfarande av att man kan få en app som Skolstil med väl fungerande talsyntes för dryga 20 kronor och med den ringa kostnaden har vi ytterligare en möjlighet att individualisera undervisningen.

Att enkelt själv som elev kunna ta en bild med paddan och skriva sin egen text till ger bra möjligheter till att bland annat träna på skriftspråkets uppbyggnad. När man dessutom kan få visa sin bild och text på smartboarden för kompisarna eller lägga till häfig musik till en film i iMovie känns det proffsigt.

Så här kan roligt textskapande gå till:

Vi tog med oss paddorna till skogen för att se hur naturen börjat vakna till liv under april. Eleverna fick utforska och hitta spännande saker som de filmade och tog fotografier på. Eleverna samarbetade två och två för stimulera samarbetsförmågan. De hittade en myrstack, grodyngel, rådjursbajs, skalbaggar, blåbärsris, en rotvälta, ett kärr, vitsippor och en massa skräp. Vi pratade om de olika sakerna och hur långt våren kommit.
När vi kom tillbaka i klassrummet fick eleverna redovisa sina bilder genom att vi kopplade Ipaden till Smart Boarden. Nu såg alla men vi hittade även nya detaljer som var spännande. Alla fick välja varsin bild som de själva fotat ur galleriet. Vi förde över den till Mental Note och sedan fick var och en skriva om sin egen bild. Några behövde hjälp och det blev ett bra tillfälle för klasskamraterna att samarbeta.
Instruktionen var: Vad föreställer bilden och vad vill du berätta om? Det blev en mening för några, flera meningar för andra och ett långt stycke för någon. Eleverna fick skriva ut sina ”mästerverk” och visa varandra, därefter sattes den in i pärmen. Det blev ett nytt och roligt sätt att arbeta på.
Att arbeta med Ipads gör att eleverna kan öva på egen hand men har även många möjligheter att arbeta tillsammans. Hjälpa och lära av varandra är ett viktigt sätt att få syn på sin egen kunskap.
Margaretha P, Lotta, Margaretha E & Päivi
Fornbacka särskola