Examensarbete

Allt fler skolor inför för närvarande lärplattor till lärares – och elevers förfogande som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten. Samtidigt driver Södertälje kommun detta projekt (Write to read med iPads), vilket har väckt vårt intresse för ämnet då det genomförts relativt lite forskning om verktygets påverkan i skolväsendet. Syftet med examensarbetet var därför att undersöka om, samt hur användningen av lärplattan kan främja elevers erövrande av skriftspråket i skolan med anknytning till Lgr11.

Lärplattan som pedagogiskt verktyg

Med en teoretisk bakgrund kan Du i detta arbeta ta del av fältstudier i form av observationer och lärarintervjuer vilka stödjer att användningen av lärplattan påtagligt kan främja elevers motivation att tillägna sig skrivspråket i interaktion med varandra. Dock vill vi understryka att det krävs ett medvetet arbete från lärarens sida, precis som i all undervisning, för att lärplattan ska verka som ett pedagogiskt verktyg i elevers läs – och skrivinlärning. Utifrån det angivna resultatet påvisas delvis elevernas samlärande då de såväl hjälper, som utmanar varandra framför pekskärmen genom reflektion, diskussion och argumentation om språkets funktion och uppbyggnad.

Elevröst

Lärarna som ställt upp i detta arbete framhåller samtidigt att lärplattan är ytterligare ett verktyg vilket hjälper dem att fånga än fler elever i skolan. De menar att ju fler verktyg och metoder lärare har till sitt förfogande desto fler elever kan de också fånga i sin läs – och skrivundervisning. Oavsett om elever utvecklat finmotoriken i att forma bokstäver ska de ges möjlighet att utveckla skrivglädje och möjlighet att få uttrycka sina tankar i text. Trots allt är läs – och skrivförmågan grunden för ett självständigt liv i samhället, vilket eleverna i denna forskning är väl införstådda i.

Citat exjobb

Avslutningsvis vill vi framhålla att alla de positiva möten vilka vi kommit i kontakt med under arbetets gång har inspirerat oss till att själva använda verktyget i vår kommande läs – och skriv inlärning. Elever såväl som lärare har påvisat ett positivt förhållningssätt gentemot verktyget och dess funktioner. Vidare vill vi även uppmana att gärna ta Dig tiden att Examensarbete – Lärplattan som pedagogiskt verktyg då detta enbart är en kort sammanfattning och ett axplock!

Linda Nordholm och Sandra Larsson

Annonser

One response to “Examensarbete

  1. Pingback: Undervisning i tiden – tips och idéer » Fjärde nyckeln

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s