Tillbakablick

Dryga ett år efter att vi startade projektet runt att skriva sig till läsning med stöd i Lgr 11 och av lärplattan iPad, börjar jag blicka tillbaka över en fantastisk resa tillsammans med lärare och elever. En resa med läroplanen som kompass  i relation till bild, ljud, rörlig bild, svart text, färg, kommunikation … med Write to Read projektet i vår kommun Södertälje.

Under året som passerat har vi träffats många gånger, i storsamling då alla berörda lärare deltagit i träffarna. Dessa träffar har innehållit: föreläsningar på tema att skriva sig till läsning, litteraturseminarier på den litteratur vi alla har läst i projektet, seminarierna berör tankar runt språkutveckling, works shops på tema Fix & Trix med iPads, seminarier där vi arbetat med Lgr11 och kopplingar till de appar vi upplever stödjer elevernas skriv- och läsinlärning. Dessa kopplingar har utmynnat i den appmatris som jag sammanställt för projektets räkning. Vi har även haft ett stående inslag på varje övergripande träff som vi kallar för: ”Dela med sig – Startgropar, Fallgropar och Höjdpunkter”. Det betyder i praktiken att alla berättar skolvis om vad de gör i sin undervisning som relaterar till projektet, jag filmar alla och klipper ihop små filmer som läggs upp på You Tube. Det är filmer där lärarna berättar utifrån sin praktik. I våras for vi vid ett tillfälle till SETT mässan i Kista för att spana. Även dessa spaningar med fokus på specialpedagogik i relation till projektet har vi delat med oss av till varandra, via en app som heter Fotobabble. Att arbeta på det sättet är ett sätt att modella hur vi kan arbeta tillsammans med våra elever.

Vi har även haft träffar ute på de olika skolenheterna, då åker jag i mitt uppdrag som projektledare till skolorna och deltar i deras dagliga arbete under skoldagen. Efter det träffas lärarna och jag för att lyfta frågor som uppstår, sådant jag har formulerat eller satt ord på under dagen utifrån vad jag som besökare ser och upplever. Vi samtalar runt detta och de funderingar lärarna själva har för tillfället. Under verksamhetsbesöken fotar och filmar jag varsamt i verksamheten, detta för att dokumentera arbetet. Reflektionen runt detta processorienterade arbete kommer när jag söker i min kalender på ”Write to Read” och får 178 sökträffar på någon form av faktiska, fysiska träffar centralt, övergripande eller ute på enheterna och i klassrum runt om i vår kommun.

Mellan alla träffar har vi vår community, vår plattform för att kommunicera via-Telgepedagogernas ning – där vi har en egen grupp att samtala digitalt i. Vissa arbetsuppgifter inom projektet ska läggas upp i diskussionstrådar i vår grupp. I gruppen berättar lärare kortfattat för varandra vad de gör i sin undervisning. En del frågar något som de undrar över, någon har ett tips till andra. Allt i relation till vårt gemensamma projekt. Alla ska vara med, själva tanken är att det blir bra om alla bidrar. Vi försöker även att lägga upp material från våra kommunövergripande träffar, ex en artikel eller en presentation. Erica Lövgren är en god resurs i vårt projekt, som delar med sig av sitt föreläsningsmaterial till våra deltagare i projektet via vårt nätverk.

Min ständigt närvarande fråga är:

”Hur kan pekplattan bli ett stöd i lärande och undervisning?”

Utgångspunkten är läroplanen och det här är några axplock ur läroplanen som vi förhåller oss till är:

 • modern teknik
 • nya metoder prövad och utvecklas
 • skapande bild, text, film
 • multimodala texter
 • formulera sig i tal och skrift
 • handstil och skriva på dator
 • sambandet ljud – bokstav
 • bilder som stödjer vid presentationer

Varför arbetar vi med lärplatta? För att vi tänker runt det här:

 • direkt- omdelbar
 • tanke-öga-hand-yta
 • nöta
 • producera
 • dela
 • respons
 • redigera
 • text-ljud-bild —> publicering
 • visualisera
 • inkluderande
 • motiverande
 • tillgänglig lärmiljö
 • många verktyg i ett skal

Efter ett år kan vi fråga oss: Vad ger lärplattan för effekt i lärande och undervisning?

I arbetat med plattan ser vi att den har en samlande funktion, den blir en modern lägereld. Den kan stödja ledarskapet i klassrummet då vi exempelvis kopplar den till en projektor och visualiserar i undervisningen. Plattan ger tillfälle till dialog, där fokus läggs utanför dig som individ men på arbetet du har pågående framför dig. Vi ser att elevernas talutrymme ökar, att samarbete och turtagning övas. Därmed övar eleverna på formulera sig i tal och eleverna ges utrymme att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Arbetet andas språkutveckling. Elevens egna skrivande kommer i fokus. Därmed övar sig eleverna på att formulera sig i skrift. De får även tillfälle att att utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, tillsammans och på sikt enskilt. Det finns lärare i projektet som menar att så här långt i sin skrivutveckling har inte deras tidigare årskullar av ettor kommit vid samma tidpunkt (läs: feb 2012).

Efter ett år kan vi fråga oss: Vad är utväxlingen i lärande och undervisning?

Fler elever får tidigare kopplingen mellan ljud och symbol klar för sig , vi sparar tid. Motoriken övas på flera sätt utanför arbetat med lärplattan i skapande verksamhet och i arbetet med lärplattan i det direkta arbetet på plattans skärm. Det blir mer samtalstid mellan flera parter, framförallt i skrivarparen. Elevtexterna blir längre tidigare och snabbare. Texterna blir även multimodala på enkelt och synligt sätt, ex i de böcker vi kan producera med text, ljud, bild, rörlig bild. Tekniken ger oss nya möjligheter till flera arbetssätt som tidigare varit mindre tillgängliga. Exempelvis att arbeta med film och ljud i undervisningen. Jag ser att lärarna använder tekniken för att stärka sitt ledarskap på ett för undervisningen gynnsamt vis samt att de hanterar modern teknik som ett komplement i undervisningen på ett enkelt och praktiknära sätt.

Framför allt är det motiverande att arbeta med plattan och många elever kan – de lyckas!

Annonser

2 responses to “Tillbakablick

 1. Margareta Gavelin

  Det har hänt mycket under ett år – det blir jag varse när jag tar del av det Du skriver Ulrika

 2. Pingback: Tillbakablick | Write to Read med iPads | Skriva sig till läsning | Scoop.it

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s