I huvudet på en projektledare…

Write to Read blir olika på olika skolor, då elevgrupperna ser olika ut, då vi som lärare är olika individer, då vi tar till oss olika saker som vi sedan kan applicera i lärandemiljön för den elevgrupp vi just nu möter. Sammanhangen vi befinner oss i är olika. Det som håller ihop projektet är våra styrdokument – de är lika. Tekniken är inte en ersättning för något annat, utan ett tillskott så att vi kan börja arbeta för lärande på nya sätt. Vi använder hela paletten för att skapa multimodalatexter: sten, papper, kritor, skrivare, pärlor, pennor, penslar, färg, klister, iPads, linjaler, webben, tryckta böcker, e-böcker, foto, ljud, film, lexikon, digitala ordböcker, interaktiva tavlor, pinnar, kottar, datorer, silkespapper….. Listan kan göras lång… Ord som kommer till mig igen, igen och återigen är: variation, visualisera, fonlogiskmedvetenhet, motorik, demokrati…

Write to Read är mer än att skriva sig till läsning, mer än att använda teknik i lärandet – Write to Read är även lärares lärande. Det lärande samtalet kommer i fokus, lärares lärande blir verklighet, vi delar med oss av höjdpunkter & fallgropar, ”smittar” varandra med olika arbetssätt med stöd av verktyget samt  med stöd av den miljö vi skapar på våra skolor – en del av den miljön är multimodala texter. Litteraturen vi läser i projektet gör att vi får fokus på samtalet runt de områden vi arbetar med: våra styrdokument, textskapande, arbetssätt, förhållningssätt, attityder till lärande gemenskaper – i fokus kommer det lärande samtalet för såväl lärare som elever. För mig är tanken att våra nätverksträffar blir en modell som vi kan ta delar av och använda i det dagliga arbetet med våra närmaste arbetskamrater: eleverna.

Jag upplever att det är viktigt att lärare får spegla sig i varandra, i varandras arbetessätt, arbetstänk och förstärka det som ger resultat i lärandet för eleverna. Det didaktiska samtalet lärare emellan behöver utrymme för att ta höjd i lärandet.

Angående höjdpunkter och fallgropar tänker jag att det är viktigt att lyfta goda exempel i våra nätverkssammanhang. Tanken med att vi berättar för varandra, att var och en delar med sig av sina erfarenheter är att vi kan sedan ta med oss de kunskaperna och göra om till vårt eget arbetssätt som landar i en genomtänkt, reflekterad lärande miljö kopplad till Lgr11. Jag upplever att det är minst lika betydelsefullt att vi delar med oss fallgropar, dvs det här gick mindre bra för att… Då kan vi tipsa varandra om hur man kan göra istället eller ”slippa köra i diket”, så att säga.

Tekniken som tillskott på vår lärarpalett blir ett lärande- , dokumenterande- tränande- , visualiserade- , sinnesstimulerandeverktyg för såväl elever som lärare. Jag tror mig aldrig ha upplevt att en teknisk produkt kommit till användning på så otroligt många sätt på olika skolor, för olika individer och grupper i olika lärande situationer tidigare.  Sedan jag satte min blivande lärarfot i ett klassrum 1988 och då hade tillgång till datorer, har jag väntat. Jag har väntat länge och plötsligt har det hänt…

Jag upplever att det viktigaste jag tänker just nu är ett utdrag från Lgr11- Skolans värdegrund och uppdrag s. 9: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro sin språkliga förmåga”.

Om vi lärare ska bli ännu mer professionella bör vi börja beskriva vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det i multimodala texter … tänker jag och fortsätter att planera för nästa verksamhetsbesök, nästa inspirationstillfälle, nästa nätverksträff med våra Write to Read pedagoger…

Vid tangenterna / Ulrika

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s